Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach

W piątek 15 lipca 2022 r. o godz. 12 odbędzie XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Koluszkach. W planie obrad jest m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnowschodniej części obszaru gminy Koluszki (obejmującego m.in. Długie, Wierzchy, Świny, Stamirowice), a także podjęcie uchwały w sprawie regulaminu nagradzania nauczycieli. W sesji mogą brać udział mieszkańcy. Obrady odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Dodaj komentarz