Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Gmina może otrzymać ponad 50 mln zł

Gmina Koluszki ma szansę otrzymać ponad 50 mln zł dofinansowania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Środki mają zostać przeznaczone na uzbrojenie nowych terenów przy strefie ekonomicznej.

To już piąta edycja Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki działaniom zrealizowanym w ramach tego naboru, samorządy będą mogły przygotować tereny inwestycyjne w strefach przemysłowych.Gmina Koluszki złożyła już wniosek. Aplikacje złożone przez samorządy mogły uwzględniać takie działania jak budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej, budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej, budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Gmina chce uzyskać dotację, która ma pokryć 98 proc. wartości inwestycji.  Środki posłużyłyby m.in. do budowy kilku nowych dróg na terenie strefy. W grę wchodzi rozbudowa ul. Brzechwy wraz z budową infrastruktury technicznej, połączenie ul. Nasiennej z ul. Zieloną i ul. Brzechwy, a także budowa drogi wewnętrznej do obsługi bocznicy kolejowej.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Przypomnijmy, że Koluszki otrzymały już prawie 15 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 4,7 mln zł na przebudowę drogi Wierzchy – Świny, 4,1 mln zł na przebudowę ul. Hallera, Polnej, Mickiewicza, Pomorskiej, Śląskiej, 5 mln zł na modernizację stadionu LKS Różyca, a także prawie 4 mln zł na budowę tunelu po torami kolejowymi między Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym.

Dodaj komentarz