Nadal będzie można sprawdzać jakość powietrza

Na terenie gminy Koluszki funkcjonuje pięć sensorów jakości powietrza firmy Airly. Dzięki temu możemy na bieżąco sprawdzić pozyskane z nich dane w Internecie. Dotychczasowa umowa z firmą Airly wygasła w tym roku, ale gmina Koluszki zdecydowała się ją przedłużyć.

Sensory Airly mierzą kluczowe składniki zanieczyszczenia, tj. cząstki stałe (PM1, PM2,5, PM10) oraz gazy (NO2, O3, SO2 i CO), aby każdy użytkownik miał szczegółowy wgląd w jakość powietrza, którym oddycha. Mapy online integrują wiarygodne dane o kluczowych parametrach pogodowych, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza oraz wiatr, w lokalizacjach, w których zainstalowano urządzenia.

Celem działań Airly jest wspieranie społeczności poprzez dostarczanie aktualnych i rzetelnych danych na temat zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy. Bez dostępu do danych o jakości powietrza nie da się podejmować działań, które mogą wpłynąć na poprawę czystości powietrza, dlatego wielu mieszkańców liczy, że gmina rozbuduje sieć sensorów i kolejne urządzenia w innych częściach miasta.

Sprawdź jakość powietrza: https://airly.org/map/pl/