Tag500 plus

500 + ratuje budżet

Władze Koluszek pochwaliły się, że spada zadłużenie gminy. Na obrazujących to wykresach poziom długu podawano jednak w procentach, a nie w liczbach bezwzględnych,