Ważne numery telefonów

Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego-wschodniego – 44 714 69 77
KPP Straży Pożarnej powiatu łódzkiego-wschodniego – 44 725 69 00
Telefon alarmowy – 112
OSP Koluszki – 44 714 58 27
Pogotowie Energetyczne – 991, 468 301 531
Pogotowie Kanalizacyjne – 44 714 58 79, 507 078 873
Pogotowie Gazowe – 992
Ujęcie wody i pogotowie – 44 714 58 24
Oczyszczalnia ścieków – 44 714 58 79

Urząd Miejski w – 44 714 67 00
Urząd Stanu Cywilnego – 44 714 67 60
Urząd Pracy – 44 714 13 54
Biblioteka Miejska – 44 714 58 38
Miejski Ośrodek Kultury, Kino Odeon – 44 714 58 80
Biuro Inżyniera Gminy – 44 714 67 68
KPGK 44 714 58 45
ZUK – 44 714 04 95
MGOPS – 44 714 58 25

NZOZ Zdrowie – 44 714 08 00
NZOZ Eskulap – 44 714 50 00
NZOZ Med-Kol (POZ) – 44 714 22 22 (poradnie spec.) 44 714 55 00

Apteki w Koluszkach:

„Rodzinna” ul. 11 Listopada 33 (tel. 44 714 03 63)
Czynna w dni powszednie: 8-21, w soboty 8-18, w niedziele nieczynna.

„Dbam o Zdrowie” ul. Żwirki 2 (tel. 44 714 16 01)
Czynna w dni powszednie: 8-20, w soboty 8-15, w niedziele nieczynna.

„J. i L. Marcinkowscy” ul. Głowackiego 20 (tel. 44 714 02 86)
Czynna w dni powszednie: 8-21, w soboty 8-21, w niedziele nieczynna.

„J. i L. Marcinkowscy” ul. Brzezińska 54 (tel. 44 714 00 77)
Czynna w dni powszednie: 8-21, w soboty 8-21, w niedziele nieczynna.

„Źródło” ul. Korczaka 5 (tel. 44 714 24 58)
Czynna w dni powszednie: 8-19, w soboty i niedziele nieczynna.

„Św. Huberta” ul. Sikorskiego 6a (tel. 44 714 16 43)
Czynna w dni powszednie: 8-20, w soboty 8-16, w niedziele nieczynna.

„Rumianek” ul. 3 Maja 8 (tel. 44 714 07 88)
Czynna w dni powszednie: 8-20, w soboty 8-16, w niedziele nieczynna.

„Bio” ul. 3 Maja 19g (tel. 44 714 02 73)
Czynna w dni powszednie: 8-20, w soboty 8-15, w niedziele nieczynna.

Apteka przy ul. Przejazd 6 (tel. 44 714 24 44)
Czynna w dni powszednie: 8-21, w soboty 8-15, w niedziele 9-15.

Apteka w Gałkowie Dużym

„Belladonna” ul. Dzieci Polskich 10 (tel. 44 714 06 20)
Czynna w dni powszednie: 9-17, w soboty 9-14, w niedziele nieczynna.

Biuro numerów – 118 913
Informacja PKP – 19 757