16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

kobieta25 listopada w Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy Wobec Kobiet ruszyła kampania pod hasłem „16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet”. Akcja jest organizowana na szczeblu międzynarodowym od 1991 roku z inicjatywy Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet.

Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez: budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymywania przemocy wobec kobiet.

W kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 160 krajach.

W działania aktywnie włącza się także Policja. Od 25 listopada do 10 grudnia komendy miejskie i powiatowe podejmą szereg inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Będą to głównie dyżury telefoniczne policyjnych specjalistów i dzielnicowych, a także spotkania i warsztaty dla zainteresowanych organizowane przy współpracy z lokalnymi instytucjami zajmującymi się ta problematyką.

Nie tylko podczas trwania kampanii kobiety, które zaznały przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej, mają możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony policji. Mogą to zrobić w każdej chwili zgłaszając się do najbliższej jednostki policji bądź dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.

Poznaj swojego dzielnicowego

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności