3 mln zł dofinansowania na przebudowę „Opalówki”

fot. Daniel Wolski
fot. Daniel Wolski

W marcu powinny rozpocząć się pierwsze prace związane z przebudową ul. Zagajnikowej w Różycy. Na realizację tej inwestycji gmina otrzyma 3 mln zł dofinansowania w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Popularna „Opalówka” zostanie tak naprawdę wybudowana od podstaw. Jezdnia od ul. Piotrkowskiej w Różycy do ul. Głównej w Kaletniku zyska nową podbudowę i zostanie poszerzona do 6 metrów. Na kilku odcinkach powstaną też obustronne chodniki i ścieżka rowerowa. W ramach prac wybudowana zostanie także kanalizacja sanitarna, odwodnienie drogi, nowe oświetlenie i przystanki autobusowe.  Jak informuje Urząd Miejski, przejęcie części działek pod poszerzenie drogi, odbywało się w drodze tzw. specustawy, czyli przejmowania z mocy prawa gruntów od prywatnych właścicieli na rzecz samorządu za odpowiednim odszkodowaniem. Prace będą obejmowały aż 147 nieruchomości wzdłuż drogi.

19 stycznia  została zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa ostateczna lista rankingowa wniosków. Projekt przebudowy popularnej „Opalówki” znalazł się na pierwszym miejscu. Wartość przebudowy „Opalówki” opiewa na kwotę 6 mln zł. Połowę gmina otrzyma w ramach rządowego dofinansowania. Inwestycja ma również uzyskać wsparcie z budżetu powiatu w wysokości 1,5 mln zł.

Dofinansowania nie otrzyma natomiast zgłoszony przez powiat wniosek przebudowy drogi w Borowej. Nie znalazł się on wśród dwunastu projektów, które zostaną zrealizowane w ramach rozwoju powiatowej infrastruktury.

dw

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności