„Zacznij od Bacha” – konkurs Fundacji PRO MUZA

muzyk
fot. condesign/CC0/pixabay

Fundacja PRO MUZA w ramach pozaszkolnej edukacji dzieci i młodzieży, przy wsparciu burmistrza Waldemara Chałata, organizuje konkurs pt. „Zacznij od Bacha”. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, które uczą się gry na różnych instrumentach muzycznych w tym głównie na keyboardach lub gitarach.

W ramach konkursu zorganizowany zostanie występ uczestników konkursu w obecności rodziców, opiekunów, uczniów okolicznych szkół i zaproszonej publiczności. W konkursie na najlepsze nagrania własnych opracowań muzycznych mogą brać udział uczniowie w 3 kategoriach w wieku od 7 do 19 lat.

Głównym celem projektu jest propagowanie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży przy pomocy narzędzi cyfrowych. W ramach konkursu uczestnicy zaprezentują nagrania audio – wideo przygotowanych transkrypcji różnych utworów muzycznych. Sugestia zawarta w tytule konkursu ma na celu sięganie do kompozycji muzyki klasycznej ale nie wyklucza każdego rodzaju muzyki, który powstał później.

W ramach organizacji konkursu poprowadzimy przygotowanie merytoryczne uczestników, pomoc w nagraniu filmów konkursowych oraz zorganizujemy występ laureatów i wręczenie nagród. Pragniemy, aby praca włożona w edukację muzyczną mogła być widoczna dla środowiska, w którym dzieci uczą się i wychowują. Obecnie uczniowie i szkoły w większości mają dostęp do Internetu. W ramach konkursu „ Zacznij od Bacha” umożliwiamy dzieciom i młodzieży szkolnej aktywne uczestniczenie w kulturze poprzez prezentowanie za pomocą cyfrowego zapisu własnych interpretacji muzycznych. Publikując nagrania na stronach internetowych zachęcamy młodych twórców do konfrontowania swoich dokonań i dalszego rozwoju.

– mówi Wojciech Dyner, prezes Fundacji PRO MUZA.

Organizacja konkursu daje możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych, umożliwia rozwój muzyczny i przygotowują do występów publicznych muzykujące dzieci i młodzież.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w siedzibie Fundacji w Koluszkach, przy ul. 11 Listopada 41 oraz na stronie internetowej www.promuza.org

inf. prasowa

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności