Kolejne fermy drobiu na terenie gminy Koluszki

StoFarm, spółka-córka firmy SuperDrob, wystąpiła do burmistrza Koluszek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolejnej fermy drobiu. Przedsiębiorstwo chce postawić przemysłowe kurniki w obrębie Turobowic na działkach o numerach ewidencyjnych 249/1 oraz 149/2.

Burmistrz Koluszek wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię i uzgodnienie warunków realizacji tego przedsięwzięcia.

StoFarm uzyskał już pozwolenie na budowę przemysłowych kurników na terenie Leosina-Stamirowic. Ma tam być hodowanych jednocześnie 0,5 miliona brojlerów. Będę one wykorzystywane na potrzeby ubojni drobiu, którą SuperDrob planuje wybudować przy ul. Nasiennej w Koluszkach. Na razie z powodu niewystarczającej ilości wody budowa zakładu jest opóźniona.

kury

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności