Alkohol i narkotyki wśród uczniów

alkoholPołowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Koluszki przyznaje, że spożywa alkohol – tak wynika z badania przeprowadzonego w celu zdiagnozowania problemu alkoholowego w naszej gminie. 8 proc. dzieci oraz 39 proc. młodzieży szkolnej potwierdziło, że w gminie Koluszki są miejsca, gdzie osoby niepełnoletnie mogą kupić alkohol.

4 proc. uczniów koluszkowskich szkół ponadpodstawowych zadeklarowało spożywanie narkotyków. Według przeprowadzonych wśród uczniów ankiet zjawisko zażywania narkotyków nie występuje w szkołach podstawowych. 1 proc. uczniów obu typów szkół deklaruje natomiast, że zażywa dopalacze. Zdaniem 8 proc. młodzieży szkolnej pozyskanie narkotyków na terenie gminy Koluszki jest łatwe.

Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gmina Koluszki w 2017 r. wyda 288 tys. zł, a na program „Gmina wolna od narkotyków” 32 tys. zł.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności