Drożej za wodę

woda-male

O 25 proc. wzrośnie od maja br. opłata abonamentowa za wodę dostarczaną z zasobów gminy przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Mieszkańcy zamiast dotychczasowych 4 zł zapłacą 5 zł miesięcznie. Do tych stawek należy doliczyć jeszcze 8-proc.podatek VAT w przypadku prywatnych odbiorów. W ciągu roku każde gospodarstwo domowe otrzyma więc rachunek za wodę wyższy o 12, 96 zł.

Nie zmienią się natomiast ceny 1 metra sześć. wody i ścieków, za które zapłacimy odpowiednio 3,39 zł i 5 zł. Taki cennik obowiązuje od maja ubiegłego roku, kiedy wprowadzono podwyżkę zarówno opłat za dostarczaną wodę, jak i za odprowadzane ścieki, a także podniesiono opłatę abonamentową. Ta ostatnia wzrosła więc w ciągu roku dwukrotnie, w sumie o 2 zł. Przed majem 2016 r. wynosiła 3 zł netto miesięcznie, obecnie wynosi 4 zł, a od maja br. będzie to 5 zł.

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. planuje, że od maja br. do końca kwietnia 2018 r. uzyska przychody z opłaty abonamentowej w wysokości 354.600 zł. Spółka deklaruje, że przeznaczy te środki na zakup, montaż, legalizację oraz okresowe sprawdzenia poprawności działania wodomierzy.

– Koszty związane z wymianą wodomierzy są bardzo duże. Co pięć lat musimy je legalizować. Mimo to polityka, którą prowadzi Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jest bardzo dobra – przekonywał burmistrz Waldemar Chałat podczas sesji, na której zatwierdzono nowy cennik opłat za wodę.

Ostatnio przekonywano także mieszkańców gminy Koluszki na łamach urzędowego tygodnika, że ceny wody będą spadać. Tymczasem drugi rok z rzędu mamy podwyżkę opłat. W 2016 r. była ona znacznie bardziej dotkliwa, bo wyniosła średnio aż 58,32 zł w ciągu roku dla jednego gospodarstwa domowego. Jeśli doliczyć do tego tegoroczny wzrost cen, to wychodzi na to, że mieszkańcy zapłacą średnio ponad 70 zł rocznie więcej w stosunku do tego, co płacili jeszcze na początku roku 2016.

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zamierza obecnie wbudować dwie nowe studnie. Burmistrz Koluszek wydał już decyzję środowiskową w tej sprawie. Mają one zasilać w brakującą wodę ubojnię drobiu firmy SuperDrob, która ma powstać przy ul. Nasiennej w Koluszkach (początkowo zakład miał być zasilany w wodę z własnych ujęć, ale okazało się, że są one niewystarczające). Budowa dwóch studni kosztuje 301.485,40 zł. Deklarowano, że koszt tej budowy zwróci się bardzo szybko, a ceny wody spadną. Póki co jest jednak zupełnie odwrotnie…

Ilona Węgrzyn

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności