Zebrania w Słotwinach, Borowej i Katarzynowie

dialogTrwa cykl zebrań w sołectwach w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2020.

Sołectwo Katarzynów – Zygmuntów

6 września (piątek) o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej w Katarzynowie

Sołectwo Słotwiny

10 września (wtorek) o godz. 18.00 na działce sołeckiej w Słotwinach

Sołectwo Borowa I

18 września (środa) o godz. 17.30 w budynku OSP Borowa

Sołectwo Borowa II

18 września (środa) o godz. 18.30 w budynku OSP Borowa

Udostępnij