Koluszkowianin pełni obowiązki Łódzkiego Kuratora Oświaty

KRYCH08092020

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, w uzgodnieniu z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim, wyznaczył na stanowisko pełniącego obowiązki Łódzkiego Kuratora Oświaty Andrzeja Krycha.

Funkcję tę będzie pełnił do czasu rozstrzygnięcia konkursu na urząd kuratora. Andrzej Krych jest mieszkańcem Koluszek. Był zastępcą dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności