Szansa na ponad 2 miliardy euro dla województwa łódzkiego

07022022-umm

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisał w piątek, 28 stycznia, z wiceministrem Waldemarem Budą działającym w imieniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Kontrakt Programowy dla Województwa Łódzkiego. Umowa ma stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską sposobu wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla województwa łódzkiego.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, w Programie Regionalnym „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027” zapisanych jest dla naszego województwa 2 mld 292 mln euro. Z tego 1,7 mld euro zostanie przekazane na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w infrastrukturę drogową, zdrowotną, kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców czy badania i rozwój. Pozostałe 574 mln euro będą na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, wyrównywanie szans, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

– Cieszę się, że jesteśmy jednym z pierwszych województw, które podpisały swój kontrakt programowy – mówił marszałek Grzegorz Schreiber po podpisaniu umowy. – Dokument zawiera szereg celów, na które chcemy te środki w  województwie łódzkim przeznaczać. Począwszy od kwestii dotyczących rozwoju cyfryzacji, wspierania innowacyjności, przedsiębiorców, poprzez wspieranie zielonej gospodarki i wszystkich tych elementów, które służą rozwojowi środowiska w naszym województwie. To wreszcie kwestia mobilności – walki z wykluczeniem komunikacyjnym. To także budowanie nowych linii kolejowych, rozwój komunikacji tramwajowej.

Po zatwierdzeniu dokumentu przez Brukselę nastąpi etap ogłaszania konkursów.

– Kontrakt Programowy to poświadczenie tego, że kierunek przygotowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Województwa Łódzkiego są zgodne z umową partnerstwa i zgodne z polityką rządu w tym zakresie – wyjaśnia Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z którym prowadzone były negocjacje dotyczące Kontraktu. – To jest zielone światło do ostatniego etapu programowania środków i negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy więc bliżej wykorzystania tych 2 miliardów euro w najbliższej perspektywie finansowej. Wyobraźnia już może działać, co za te środki można zrealizować.

/AR/

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności