Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta

 armir

Od 15 lutego rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta będą mogli składać wnioski o finansową pomoc na utrzymanie hodowli. 

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie ARiMR i będzie go można składać w formie elektronicznej oraz osobiście w biurach powiatowych ARiMR. Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

– Z pomocy będą mogli skorzystać rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. – mówi Mariusz Kotynia, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Koluszkach.

Zasady udzielenia pomocy

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR do 29 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r.
Wniosek będzie prosty i będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3)  oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc:

a) oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.

b) oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

/AR/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności