Wyniki matur 2022. W Koluszkach zdało ją mniej uczniów, niż wynosi średnia krajowa

liceum ILO

75 proc. uczniów koluszkowskich szkół średnich zdało tegoroczny egzamin dojrzałości. W skali kraju maturę pozytywie zakończyło 78,2 proc. zdających. Największą zdawalnością w powiecie łódzkim wschodnim może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach (92 proc).

W województwie łódzkim egzamin dojrzałości zdało 77 proc. osób, natomiast w powiecie łódzkim wschodnim 79 proc.

Nazwa szkoły Liczba uczniów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych Zdawalność
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA KARSKIEGO W WIŚNIOWEJ GÓRZE 65 78 83%
TECHNIKUM NR 1 W KOLUSZKACH 8 17 47%
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH 68 74 92%
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH 2 8 25%
TECHNIKUM NR 2 W KOLUSZKACH 24 37 65%
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 20 23 87%
język polski poziom podstawowy
Nazwa szkoły * liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%) odchylenie standardowe (%) mediana (%) modalna (%)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA KARSKIEGO W WIŚNIOWEJ GÓRZE 78 99 55 14 54 46
TECHNIKUM NR 1 W KOLUSZKACH 17 88 49 14 50 39
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH 74 99 59 14 57 74
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH 8 50 28 16 24 11
TECHNIKUM NR 2 W KOLUSZKACH 37 100 44 9 43 41
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 23 100 47 8 46 44
język angielski poziom podstawowy
Nazwa szkoły * liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%) odchylenie standardowe (%) mediana (%) modalna (%)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA KARSKIEGO W WIŚNIOWEJ GÓRZE 78 99 78 19 83 100
TECHNIKUM NR 1 W KOLUSZKACH 16 81 70 28 80 76
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH 74 97 81 19 90 92
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH 8 75 53 27 46
TECHNIKUM NR 2 W KOLUSZKACH 37 92 70 25 76 94
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 23 96 69 25 76 36
język niemiecki poziom podstawowy
Nazwa szkoły * liczba zdających * zdawalność (%)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA KARSKIEGO W WIŚNIOWEJ GÓRZE
TECHNIKUM NR 1 W KOLUSZKACH 1 100
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH
TECHNIKUM NR 2 W KOLUSZKACH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE
matematyka poziom podstawowy
Nazwa szkoły * liczba zdających * zdawalność (%) średni wynik (%) odchylenie standardowe (%) mediana (%) modalna (%)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA KARSKIEGO W WIŚNIOWEJ GÓRZE 78 83 52 21 52 38
TECHNIKUM NR 1 W KOLUSZKACH 17 53 38 22 33 13
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH 74 95 68 19 70 60
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH 8 25 23 9 24
TECHNIKUM NR 2 W KOLUSZKACH 37 65 45 24 44 20
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 23 91 55 22 49 42
język angielski poziom rozszerzony
Nazwa szkoły * liczba zdających średni wynik (%) odchylenie standardowe (%) mediana (%) modalna (%)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA KARSKIEGO W WIŚNIOWEJ GÓRZE 70 52 23 54 48
TECHNIKUM NR 1 W KOLUSZKACH 11 56 24 62 62
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH 60 63 20 65 78
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH 3
TECHNIKUM NR 2 W KOLUSZKACH 26 47 23 48 50
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 19 46 27 48 80
język polski poziom rozszerzony
Nazwa szkoły * liczba zdających średni wynik (%) odchylenie standardowe (%) mediana (%) modalna (%)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA KARSKIEGO W WIŚNIOWEJ GÓRZE 16 52 24 59 0
TECHNIKUM NR 1 W KOLUSZKACH 2
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH 19 67 17 68 53
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH
TECHNIKUM NR 2 W KOLUSZKACH 1
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 2
matematyka poziom rozszerzony
Nazwa szkoły * liczba zdających średni wynik (%) odchylenie standardowe (%) mediana (%) modalna (%)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.JANA KARSKIEGO W WIŚNIOWEJ GÓRZE 9 21 25 10 0
TECHNIKUM NR 1 W KOLUSZKACH 5 4 2 4 2
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOLUSZKACH 39 25 20 18 4
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KOLUSZKACH
TECHNIKUM NR 2 W KOLUSZKACH 9 19 20 12 2
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W TUSZYNIE 8 16 15 8 6

W całym województwie, do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 16 934 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia)1 oraz 1 absolwentka – obywatelka Ukrainy.

Osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, 23 sierpnia będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego. Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do matury w kolejnych latach.

/RB/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności