Powstaje drugi etap ścieżki rowerowej śladem dawnej kolejki

Trwają przygotowania do budowy ścieżki rowerowej – śladem dawnej kolejki – pociąg do przyrody w dwóch kierunkach: do ulicy Warszawskiej i do Regien. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego.

Opracowana ma zostać dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o długości ok 2,35 km i szerokości dostosowanej do istniejącej już ścieżki. Ponadto w ramach opracowania na końcu ścieżki wykonawca musi przewidzieć wykonanie miejsca wypoczynkowego w postaci altany w stylu zbliżonym do istniejącego już obiektu na ścieżce rowerowej wykonanej w etapie I. Dodatkowo na zakończeniu drogi rowerowej należy przewidzieć miejsce do usytuowania czołgu. Na całej długości ścieżki wykonawca zaprojektuje ławki oraz kosze na śmieci.

Oferty można składać do 26 lipca 2022 roku do godz. 10. Wykonawca będzie miał 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji.

/RB/

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności