Nowy przystanek kolejowy na linii Łódź-Opoczno. Modernizacja stacji Żakowice Południowe

Między Tomaszowem Mazowieckim a Opocznem rozpoczęła się budowa nowego przystanku Tomaszówek. Będą wygodniejsze podróże na linii Łódź – Opoczno. Wartość zadania wynosi 2,8 mln zł. To kolejny przystanek zwiększający dostęp do kolei w województwie łódzkim, który powstanie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Budowa nowego przystanku Tomaszówek (nazwa robocza) na linii Łódź – Opoczno (nr 25) między stacją Bratków a przystankiem Szadkowice zaczęła się od wzmocnienia gruntu pod budowę nowego peronu i przylegającego toru. Zdemontowano już szyny i podkłady na długości ponad 200 metrów. Wykonawca przygotowuje teren pod budowę fundamentów nowego peronu. Równocześnie gromadzi niezbędne materiały.

Peron powstanie w pobliżu skrzyżowania torów z drogą gminną Tomaszówek – Bratków. Inwestycja zwiększy dostęp do kolei i zapewni lepsze warunki podróży w powiecie opoczyńskim – szczególnie w miejscowościach Tomaszówek i Bratków.

Zadanie przewiduje budowę 200-metrowego peronu o wysokości 0,76 m, który zapewni podróżnym wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Na obiekcie zamontowane zostaną wiaty i ławki. Oświetlenie LED umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmierzchu. Będą tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty informacyjne z rozkładami jazdy. Peron zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Inwestycja obejmuje również wymianę torów w rejonie przystanku oraz remont nawierzchni asfaltowej na przejeździe kolejowo-drogowym.

Zmiany w komunikacji na odcinku Tomaszów Maz. – Końskie

Budowa przystanku oraz realizowane w ramach oddzielnego zadania prace na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Końskie związane wymianą podkładów oraz oczyszczaniem tłucznia zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy. Od 16 lipca do 6 sierpnia za wszystkie pociągi pomiędzy Tomaszowem a Opocznem kursują autobusy zastępcze. Informacje są dostępne na portalpasazera.pl.

Inwestycja w Tomaszówku realizowana jest w formule „projektuj i buduj”. Wartość prac to ok. 2,8 mln zł. Planowane zakończenie prac nastąpi do końca 2022 r.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Inwestycje umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzyregionalnej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m. in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków.

Program przystankowy w województwie łódzkim

W województwie łódzkim projekt przystankowy obejmuje oprócz przystanku Tomaszówek przystanki: Jedlicze k. Zgierza, Zgierz Rudunki, Stare Grudze, Izabelów, Łódź Zarzew, a także 3 przystanki Żakowice Południowe, Głowno Północne i Zaosie, które na początku lipca zostały przesunięte z listy rezerwowej na podstawową.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności