Borowa. Gmina zaciągnie pożyczkę na budowę sieci wodociągowej

Gmina Koluszki zaciągnie pożyczkę w łącznej wysokości do kwoty 149 783,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki mają stanowić wkład własny  na pokrycie kosztów realizacji budowy sieci wodociągowej we wsi Borowa w ramach dotacji z Unii Europejskiej

Chodzi o zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa, gm. Koluszki” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zaciągnięta pożyczka spłacona zostanie bezpośrednio z budżetu gminy Koluszki w latach 2023 – 2032 z wpływów od podatku od nieruchomości.

Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni Rady Miejskiej.

Udostępnij