Czy w Koluszkach powstanie Młodzieżowa Rada Miejska? [AKTUALIZACJA]

mlodziez_092022

Do Rady Miejskiej wpłynęła petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, która ma mieć nie tylko kompetencje konsultacyjne i doradcze, ale także inicjatywę uchwałodawczą. Utworzenie takiego organu ne terenie gminy ma być też szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń m.in. w aktywności publicznej i społecznej.

W uzasadnieniu petycji czytamy: „Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej”.  Choć jej autor – Patryk Król – proponuje utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, bardziej adekwatna dla koluszkowskiego samorządu jest nazwa organu w brzmieniu Młodzieżowa Rada Miejska.

Radni powinni niezwłocznie rozpatrzeć petycję, niemniej nie później niż 22 października 2022 r.

W czerwcu 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która uzupełniła i poprawiła dotychczasowe przepisy dotyczące młodzieżowych rad gmin, m.in. wyposażając młodzieżowe rady w konkretne uprawnienia i szereg nowych kompetencji m.in. w zakresie inicjowania procedowania uchwał przez organ stanowiący, opiniowania projektów dotyczących młodych mieszkańców, udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec młodzieży czy inicjowania własnych działań w tym zakresie. Młodzieżowi radni zyskali też wpływ na to, kto będzie ich opiekunem, o ile samorząd zdecyduje się powołać taką funkcję. Urząd odpowiedniej  jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do pokrywania kosztów działań młodzieżowego ciała doradczego, a także zwrotu wydatków poniesionych przez radnego reprezentującego radę.

Projekt ustawy powstał w wyniku współpracy pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – powołanego w 2019 roku pierwszego w historii organu dialogu pomiędzy najważniejszymi instytucjami państwowymi i samorządowymi a środowiskami młodzieżowymi.

Aktualizacja (26 sierpnia 2022 r.):

O utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej zabiega też grupa młodych mieszkańców gminy: Mateusz Pecyna, Alan Maciejewski, Karol Kazimierczak, Mateusz Zieliński, Szymon Garbarski oraz Mikołaj Pecyna. – 6 czerwca 2022 roku złożyliśmy wniosek w tej sprawie. Jesteśmy w stałej współpracy z Urzędem, a powołanie Młodzieżowej Rady jest zależne od decyzji Rady Miejskiej. Czekamy na rozwój sprawy – poinformował nas Mateusz Pecyna.

 

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności