Woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego w Koluszkach, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej (Stacja Wodociągowa), w dniu 31 sierpnia 2022r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml.

W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Koluszki.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

W dalszym ciągu trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda w wodociągu publicznym Koluszki podlega dezynfekcji podchlorynem sodu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Udostępnij