Ponad 90 tys. zł na inwestycje w OSP

na_sygnale2

Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym otrzyma 33 tys. zł z budżetu gminy na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej. Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowej trafi 60 tys. zł na wymianę nawierzchni na terenie jednostki na nową kostkę brukową.

Realizację zadań w 2022 roku gmina Koluszki będzie zlecać w ramach dotacji.na zasadach dofinansowania inwestycji związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Środki zostały przyznane Ochotniczym Strażom Pożarnym w ramach konkursów ogłoszonych we wrześniu 2022 roku dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Udostępnij