Budżet obywatelski. Na które projekty będzie można oddać swój głos?

Po dwuletniej przerwie koluszkowianie znów będą mogli zagłosować na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Nie zwiększono kwoty przeznaczonej na ten cel, ale zmieniono zasady podziału dostępnych środków.

W poprzednich latach pula środków dzielona była między trzy projekty do 100 tys. zł każdy. Tym razem łączna pula w wysokości 300 tys. zł, rozdzielona zostanie na 12 projektów, według następujących kategorii: 1 projekt  o wartości 150 tys. zł, 1 projekt o wartości 50 tys. zł i 10 projektów o wartości 10 tys. zł.

Propozycje projektów do zrealizowania można było składać w terminie od 8 do 23 września 2022 r. W środę, 5 października odbyło się posiedzenie zespołu ds. budżetu obywatelskiego, po którym opublikowano listę zakwalifikowanych projektów, na które będzie można oddać swój głos. Urząd nie poinformował, które projekty zostały odrzucone.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego odbywa się w dniach od 18.10.2022 do 31.10.2022 roku. Głos należy oddać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Koluszkach, mailowo na adres: um@koluszki.pl lub  listownie, przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania.

projekty_06102022

Aktualizacja:

Lista projektów zakwalifikowanych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim Gminy Koluszki została uzupełniona o projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach pn.: „Modernizacja głównego pomieszczenia garażowego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koluszkach.”.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności