Urząd szuka dostawcy gazu

Do 18 października 2022 r. do godz. 10.30 zainteresowane podmioty mogą składać oferty na kompleksową dostawę gazu ziemnego w 2023 roku na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych gminy Koluszki. Przewidywany roczny pobór gazu ziemnego do wszystkich punktów poboru oszacowano na 2.082.400,00 kWh.

Zestawienie punktów poboru i mocy zamówionych
LP Nazwa obiektu Adres obiektu Adres punktu poboru Moc zamówiona (kWh/h)
1 Szkoła Podstawowa nr 1 95-040 Koluszki, ul. Zagajnikowa 12 95-040 Koluszki, ul. Zagajnikowa 12 428
2 Szkoła Podstawowa w Różycy Różyca, Piotrkowska 11 – ogrzewanie Różyca, Piotrkowska 11 274[kWh/h]
3 Szkoła Podstawowa w Różyca Różyca, Piotrkowska 11 – kuchnia Różyca, Piotrkowska 11 110 kWh/h
4 Przedszkole nr 2 Koluszki, ul. Reja 5 Koluszki, ul. Reja 5 110 kWh/h
5 Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 14 Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 14 285 kWh/h
6 Przedszkole w Gałkowie Dużym Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 20 Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 20 110 kWh/h
7 Przedszkole Nr 3 Koluszki.ul. Staszica 36 95-040 Koluszki Koluszki.ul. Staszica 36 95-040 Koluszki 110 kWh/h
8 Miejski Ośrodek Kultury 95-040 Koluszki, ul. 3 Maja 2 95-040 Koluszki, ul. 3 Maja 2 110 kWh/h
9 Miejska Biblioteka Publiczna Koluszki,                                        ul. 11 Listopada 33 Koluszki,                                        ul. 11 Listopada 33 110 kWh/h
10 Żłobek Miejski Koluszki, Staszica 36 Brzezińska 41 110
11 Żłobek Miejski Koluszki, ul. Mickiewicza 8 Koluszki, ul. Mickiewicza 8 274
12 Świetlica w Feicjanowie Felicjanów 1a Felicjanów 1a 110 kWh/h
13 Świetlica w Katarzynowie Katarzynów 7 Katarzynów 7 110 kWh/h
14 Budynek mieszkalny Koluszki,ul. Brzezińska 18 Koluszki,ul. Brzezińska 18 110 kWh/h
15 Budynek użytkowy Koluszki,ul. Brzezińska 32 Koluszki,ul. Brzezińska 32 154
16 Budynek mieszkalny Koluszki,ul. 3 Maja 18 Koluszki,ul. 3 Maja 18 110 kWh/h
17 Zakład Usług Komunalnych Koluszki,ul. Mickiewicza 4 Koluszki,ul. Mickiewicza 4 110 kWh/h
18 Budynek mieszkalny Koluszki,ul. Próchnika 18 Koluszki,ul. Próchnika 18 110 kWh/h
19 Budynek mieszkalny Koluszki,ul. Partyzantów 56 Koluszki,ul. Partyzantów 56 110 kWh/h
20 Budynek użyteczności publicznej Koluszki,ul. Staszica 34 Koluszki,ul. Staszica 34 110 kWh/h
21 budynek mieszkalny Koluszki,ul. Teatralna 6 Koluszki,ul. Teatralna 6 110 kWh/h
22 Budynek użyteczności publicznej Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12 Gałków Duży ul. Dzieci Polskich 12 110 kWh/h

Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Udostępnij