„Doborowy czwartek” w koluszkowskiej komendzie

W najbliższy czwartek 1 grudnia 2022 r. w godz. 13-15 Komenda Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach organizuje spotkanie dla osób zainteresowanych służbą w policji.

Służąc w policji, można sprawdzić swoich sił w różnych pioniach: służba prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, technicy kryminalistyki, policjanci z laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 można kontaktować się z osobami, które powiedzą, co zrobić, aby wstąpić w szeregi koluszkowskiej policji.

Zespół  Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego

95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 62 F

tel. (47) 842 12 15; tel. (47)  842 12 16

Udostępnij