Trwają dostawy węgla. Tona kosztuje 1950 zł

wegiel-25102022

Trwają dostawy węgla zakupionego przez koluszkowian po preferencyjnej cenie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Gmina kupuje opał z polskich kopalni.

Urzędnicy wystawiają faktury i kontaktują się z mieszkańcami, którzy złożyli wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie.

– Bardzo prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość  i oczekiwanie na telefon ze strony Urzędu. Każdy z zainteresowanych zostanie poinformowany o dalszych krokach indywidualnie – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski w Koluszkach przyjmuje wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie.  Przypomnijmy, że rząd zaprosił samorządy do współpracy w zakresie dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych. Dzięki przygotowywanym przepisom, gmina Koluszki będzie mogła zakupić węgiel za 1500 zł za tonę, a następnie sprzedać go gospodarstwom domowym doliczając maksymalnie 500 zł na pokrycie kosztów dystrybucji opału.

Gminie Koluszki udało się zakontraktować opał z polskich kopalni w państwowej spółce Polska Grupa Górnicza SA. Węgiel jest  dystrybuowany za pośrednictwem Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Najpierw opał dociera pociągiem do Pabianic i z tego miasta jest odbierany przez pracowników gminnej spółki.

Węgiel po preferencyjnej cenie mogą kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Pobierz wniosek, wypełnij i złóż w Urzędzie Miejskim w Koluszkach

Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiada

Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?

Nie, nie będzie przysługiwało.

Kto zagwarantuje jakość węgla? Co ma zrobić gmina, jeśli na przykład będą problemy ze spalaniem lub awarie pieców.

Węgiel jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju. Nie ma więc możliwości, by były problemy z jego spalaniem. Do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego. Ewentualne reklamacje gmina może kierować do podmiotu wprowadzającego. Natomiast do gminy trafiać mogą ewentualne reklamacje gospodarstw domowych.

Czy podstawą zakupu węgla jest pozytywna decyzja w zakresie dodatku węglowego?

Tak, taka jest zasada generalna.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jednak w przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy).

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności