Budżet gminy na 2023 rok tematem sesji Rady Miejskiej

W trakcie najbliższej sesji Rady Miejskiej, radni podejmą decyzje w sprawie budżetu gminy na 2023 rok. Na początku obrad, zaplanowanych na godz. 14 w środę 28 grudnia 2022 roku, zaplanowano koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Złota jesień”.

Transmisja wideo będzie dostępna TUTAJ.

Z wynikami głosować można zapisać się TUTAJ.

Budżet Koluszek na 2023 rok. Wydatki mają wynieść ponad 173 mln zł

radni

W projekcie budżetu gminy Koluszki na 2023 rok zaplanowano 165,1 mln zł dochodów i 173,3 mln zł wydatków. W przyszłym roku do gminnej kasy trafią rekordowe środki z budżetu państwa na inwestycje. Deficyt w wysokości 8,1 mln zł ma zostać pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

Dochody bieżące w 2023 roku mają wynieść 99,7 mln zł (131,4 mln zł w 2022 roku), a dochody majątkowe 65,3 mln zł (36,5 mln zł w 2022 roku).  Do gminnej kasy trafi mniej środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (w 2022 roku rząd zdecydował o obniżeniu stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., a wcześniej o likwidacji PIT dla osób do 26 roku życia), ale za to wyraźnie wzrosną dochody majątkowe za sprawą dotacji, m.in. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Dzięki temu nakłady na inwestycje będą największe w historii gminy.

Po tegorocznej podwyżce podatków gmina zakłada wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 21,9 mln zł.

Planuje się, że w przyszłym roku wydatki bieżące wyniosą 98 mln zł (125,9 mln zł w 2022 roku), a wydatki majątkowe 75,2 mln zł (42,2 mln zł w 2022 roku).

Na oświatę i wychowanie przeznaczymy 40,7 mln zł, na pomoc społeczną 4,8 mln zł, na administrację publiczną 10,7 mln zł (w tym 584 tyś. zł będzie kosztowało nas utrzymanie Rady Miejskiej, 8 mln zł Urzędu Miejskiego). Dla Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano 470 tyś. zł, dla instytucji kultury fizycznej (m.in. klubów sportowych) 345 tyś. zł,  a dla domów kultury (w tym Miejski Ośrodek Kultury) 495 tyś. zł.

wydatki2023_01012022

W przyszłym roku gmina Koluszki będzie realizować  trzy inwestycje z bardzo wysokim dofinansowaniem z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: rozbudowa koluszkowskiej strefy ekonomicznej (50 mln zł), budowa kanalizacji sanitarnej w Żakowicach i Gałkowie Dużym (15 mln zł) oraz przebudowa drogi Wierzchy-Świny (4,7 mln zł). Gmina Koluszki otrzymała też 5 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na modernizację stadionu LKS Różyca.

Zakłada się, że na koniec 2023 roku zadłużenie gminy Koluszki wyniesie 48,5 mln zł. 

Projekt budżetu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności