333 tys. zł dla klubów sportowych z budżetu gminy

MZ__9351

Trwa nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sportu. Będą one finansowane z budżetu gminy Koluszki na 2023 rok. Na ten cel zaplanowano 333 tyś. zł – to 0,19% założonych przez władze miasta  wydatków na 2023 rok. 

Konkurs ogłosił burmistrz Koluszek. Kluby sportowe mają czas do 2 stycznia na złożenie ofert. Z dotacji będą mogły być finansowane wydatki związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz zdziałaniami na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzeniem pracy szkoleniowej z zawodnikami w sekcjach sportowych młodzieżowych oraz seniorskich.

Dotację na realizację przedsięwzięcia z zakresu sportu może otrzymać klub sportowy spełniający łącznie następujące warunki:

1. Prowadzi działalność na terenie Gminy Koluszki.

2. Zapewni udział środków własnych na realizację przedsięwzięcia w wysokości nie mniejszej niż 10 % kosztów przedsięwzięcia.

3. Zrzesza zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową.

4. Nie działa w celu osiągnięcia zysku.

W ramach ogłoszonego konkursu wyszczególniono 10 zadań:

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć turystyki na terenie Gminy Koluszki – 7.000,00 zł.

2. Organizowanie i prowadzenie zajęć tenisa stołowego na terenie Gminy Koluszki – 20.000,00 zł.

3. Organizowanie i prowadzenie zajęć lekkoatletyki na terenie Gminy Koluszki – 33.000,00 zł.

4. Organizowanie prowadzenie zajęć karate na terenie Gminy Koluszki – 6.000,00 zł.

5. Organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Różyca – 80.000,00 zł.

6. Organizowanie i prowadzenie zajęć piłki siatkowej halowej i piłki siatkowej plażowej na terenie Gminy Koluszki – 6.500,00 zł.

7. Organizowanie i prowadzenie zajęć podnoszenia ciężarów na terenie Gminy Koluszki – 12.500,00 zł.

8. Organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie sołectwa Gałków Duży – 55.000,00 zł.

9. Organizowanie i prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na terenie sołectwa Gałków Duży – 5.000,00 zł.

10. Organizowanie i prowadzenie zajęć piłki nożnej na terenie Gminy Koluszki – 108.000,00 zł.

Na realizację zadań w 2023 roku władze gminy chcą przeznaczyć 333 000 zł (w 2022 roku była to kwota 294 500 zł).

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności