Więcej na kastrację i sterylizację zwierząt

W przyszłorocznym budżecie gminy Koluszki zaplanowano zwiększenie dotacji na kastrację i sterylizację zwierząt domowych. Dopłata będzie wynosić 150 zł, czyli o 50 zł więcej niż w 2022 r. Łącznie na ten cel ma zostać zostać przeznaczone 25.000 zł (w 2022 r. było to 15.000 zł).

Utrzymana zostanie natomiast kwota dopłaty do chipowania zwierząt. Będzie ona nadal wynosiła 50 zł za zabieg.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności