Dotacje na muzeum, orkiestrę i profilaktykę uzależnień

wniosek31082022

Do 9 stycznia w Urzędzie Miejskim w Koluszkach można składać oferty na realizację trzech zadań: prowadzenie orkiestr dętych, kapel i chórów, prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym oraz prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi. Na ich realizację w tym roku przewidziano 107 tys. zł. 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w formie wsparcia ogłoszono w dwóch obszarach:
I. Zadanie w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
1. Prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do osób z problemami alkoholowymi, wychodzącymi z choroby oraz ich rodzin, jak i integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.
Na realizację tego zadania gmina Koluszki przewiduje kwotę 80.000,00 zł.
II. Zadanie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego.
1. Prowadzenie orkiestr dętych, kapel i chórów.
Na realizację tego zadania gmina Koluszki przewiduje kwotę 21.000,00 zł.
2. Prowadzenie muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym.
Na realizację tego zadania gmina Koluszki przewiduje kwotę 6.000,00 zł.

Realizację zadań gmina Koluszki będzie zlecać na zasadach wsparcia, a dotacja będzie można przeznaczyć m.in. na:
– ponoszenie kosztów wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia, instruktorów,
– zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
– utrzymanie obiektów niezbędnych do realizacji zadania oraz wynajmowanie obiektów,
– inne koszty związane z realizacją zadania pod warunkiem ujęcia ich w umowie zawartej z Gminą Koluszki.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności