Zamiast 1 proc. podatku, podarujemy 1,5 proc

Podatnik będzie mógł przekazać wybranej organizacji już nie 1 proc, a 1,5 proc. swojego podatku.Przedstawiamy listę organizacji pożytku publicznego, które działają na terenie gminy Koluszki. Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

– KRS 0000186434, Fundacja „Słoneczko” cel szczegółowy: Łukasz Nowak 152/N

– Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”, KRS nr 0000149337

– KRS 0000 15 92 03 cel szczegółowy Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Koluszkach – Fundacja JiM, Nr KRS 0000127075, w rubryce cel szczegółowy wpisać: #177 WOJTEK ŁUDZIKOWSKI 

– Fundacja Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904 cel szczegółowy: 36920 Amelia Piechota

– Fundacja Dla Dzieci z Cukrzycą KRS 0000163346 cel szczegółowy: Artur Ostrowski 2775

– Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Specjalnej Troski w Koluszkach, KRS: 0000232719

– Stowarzyszenie Formacji Chrześcijańskiej „Sercówka”, Nr KRS 0000283761

– Stowarzyszenie Historia Koluszek, nr KRS 0000215720, cel szczegółowy: Historia Koluszek

– Ludowy Klub Sportowy „Różyca”, KRS 0000 208 100

– Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”, KRS: 0000186434 Subkonto 249/D, Dyrała Paulina

– KRS 0000270261, cel szczegółowy: KKS KOLUSZKI MŁODZIEŻ 10128

W przypadku chęci znalezienia się w powyższym wydanie prosimy o kontakt z redakcją.

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

  • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
  • nie korzystasz z odliczeń,
  • chcesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja).

Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1,5% podatku należnego.

Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1,5% podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez Ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1,5% podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności