Wielka dotacja na budowę kanalizacji

Blisko 15 mln zł otrzyma gmina Koluszki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji sanitarnej w Różycy, Żakowicach, Przanowicach, Gałkowie Małym i Gałkowie Dużym. Przetarg został już ogłoszony.

Urzędnicy ogłosili postępowanie podzielone na dwa zadania. Przedmiotem pierwszego jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2914 E – ulicy Głównej na odcinku od ulicy Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem drogi, a także budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2914 E w ul. Głównej w Gałkowie Dużym, w ul. Armii Krajowej w Gałkowie Dużym oraz w ul. Wojska Polskiego w Gałkowie Małym.

W ramach drugiego zdania zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach: Różyca, Żakowice oraz Przanowice w formule projektuj i buduj.

Dzięki realizacji inwestycji, na terenie gminy Koluszki powstanie kilkanaście kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej do której będzie mogło przyłączyć się około 650 nieruchomości.

Prace w ramach drugiego zadania powinny zakończyć się w 2025 roku. Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość to 15,7 mln zł.

Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mają czas do 24 kwietnia na składanie ofert.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności