Tag: Marcin Francikowski

Opinie o kandydatach na dyrektorów

Stowarzyszenia zawodowe i twórcze mogą wyrazić swoje opinie na temat dwóch kandydatów na dyrektorów Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego. Ich