Tag: osp

Nowe ubrania ochronne dla strażaków z OSP

W dniu dzisiejszym Wicewojewoda Łódzki Piotr Cieplucha przekazał nową odzież ochronną strażakom z ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy. Środki na zakup odzieży

Blisko 1,7 mln zł na trzy wozy strażackie

Ochotnicze Straże Pożarne w Gałkowie Dużym, Długiem w Koluszkach otrzymają nowe wozy strażackie. Zakup będzie możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i