Tag: rada powiatu

Wyniki wyborów samorządowych

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość otrzymał największą liczbą głosów w wyborach do Rady Powiatu łódzkiego wschodniego. W Koluszkach największym poparciem został obdarzony Mariusz Kotynia –