Tag: ujęcie wody w Kaletniku

Dezynfekcja wody w Kaletniku

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. poinformowało o rozpoczętej 8 marca procedurze podawania podchlorynu sodu do sieci wodociągowej na Ujęciu Wody w Kaletniku.