Tag: centrum usług wspólnych

Gmina utworzyła Centrum Usług Wspólnych

Z dniem 2 listopada 2021 roku gmina Koluszki utworzyła jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług Wspólnych, która obejmuje swoją działalnością szkoły, przedszkola, żłobek i OSiR.