Gmina utworzyła Centrum Usług Wspólnych

Z dniem 2 listopada 2021 roku gmina Koluszki utworzyła jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Usług Wspólnych, która obejmuje swoją działalnością szkoły, przedszkola, żłobek i OSiR. Przedmiotem działalności CUW jest świadczenie usług w ramach wspólnej obsługi dla jednostek obsługiwanych, w szczególności z zakresu spraw finansowych, w tym płacowych, finansowych,
rachunkowości i sprawozdawczości.

CUW obejmuje swoją działalnością następujące jednostki organizacyjne gminy Koluszki:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach;
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Koluszkach;
3) Szkoła Podstawowa w Będzelinie;
4) Szkoła Podstawowa w Długiem;
5) Szkoła Podstawowa w Różycy;
6) Szkoła Podstawowa w Gałkowie Dużym;
7) Przedszkole Nr 1 w Koluszkach;
8) Przedszkole Nr 2 w Koluszkach;
9) Przedszkole Nr 3 w Koluszkach;
10) Przedszkole w Gałkowie Dużym;
11) Przedszkole w Różycy;
12) Żłobek Miejski w Koluszkach;
13) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koluszkach.

Siedzibą CUW jest Urząd Miejski w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65.

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności