Tag: felicjanów

Felicjanów. Rolnicza wieś w sąsiedztwie kolei

W Planie Odnowy Miejscowości Felicjanów wśród mocnych stron wskazano m.in. w pełni rozwiniętą infrastrukturę wodociągową, a wśród słabych stron zwrócono uwagę na brak ścieżek rowerowych.