Felicjanów. Rolnicza wieś w sąsiedztwie kolei

felicjanow

W Planie Odnowy Miejscowości Felicjanów wśród mocnych stron wskazano m.in. w pełni rozwiniętą infrastrukturę wodociągową, a wśród słabych stron zwrócono uwagę na brak ścieżek rowerowych. Zagrożeniem dla Felicjanowa jest migracja ludzi młodych do ośrodków miejskich.

W przeszłości Felicjanów należał do gminy Długie i parafii w Jeżowie. Obecnie w miejscowości mieszka 290 osób.

Sołectwo położone jest w północno-wschodniej części gminy Koluszki i zajmuje około 1,3 proc. jej powierzchni. Miejscowość leży w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Łódź-Warszawa, co wpływa na układ zabudowy. W Felicjanowie dominują domy jednorodzinne, odgrodzone gruntami rolnymi. Brakuje podziału na ulice. To wieś typowo rolnicza, choć charakteryzuje się słabymi glebami. Łącznie w Felicjanowie znajduje się 57 gospodarstw rolnych o średniej powierzchni około 3,5 ha.

Mieszkańcy Felicjanowa posiadają świetlicę wiejską, która wchodzi w struktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Obiekt zlokalizowany jest przy drodze powiatowej biegnącej przez wieś. W pobliżu znajduje się plac zabaw. To miejsce spotkań mieszkańców.

Nieopodal Felicjanowa, na wzniesieniu, znajduje się XIX-wieczny cmentarz ewangelicki. Do dzisiaj zachowały się pozostałości kilkunastu nagrobków z częściowo czytelnymi inskrypcjami.

W uchwalonym przez radnych Planie Odnowy Miejscowości w analizie SWOT wśród mocnych stron Felicjanowa wskazano m.in. w pełni rozwiniętą infrastrukturę wodociągową, elektryczną i telekomunikacyjną, a wśród słabych stron zwrócono uwagę na brak ścieżek rowerowych. Zagrożeniem dla Felicjanowa jest migracja ludzi młodych do ośrodków miejskich.

Podczas zebrania mieszkańcy zdecydowali, na co przeznaczyć blisko 13 tys. zł przyznanych w ramach tegorocznego tzw. budżetu sołeckiego. 1,8 tys. zł pochłoną wydatki na organizację zajęć kulturalno-rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa Felicjanów (instruktorzy i sprzęt), 2 tys. zł będzie kosztowała organizacja festynów rodzinnych promujących zdrowy styl życia (w tym poczęstunek i nagrody), 6,9 tys. zł zostanie przeznaczone na utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, a 2,2 tys. zł to koszt prac uzupełniających oraz doposażenia budowanego boiska.

dw

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności