Tag: organizacje pozarządowe

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

329.097, 63 zł wydała gmina Koluszki w 2015 roku na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym. Na sport przeznaczono 238.410,56 zł, na profilaktykę 55.500 zł,