Pieniądze dla organizacji pozarządowych

dialog329.097, 63 zł wydała gmina Koluszki w 2015 roku na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym. Na sport przeznaczono 238.410,56 zł, na profilaktykę 55.500 zł, a na kulturę 35.187,07. W ramach ogłoszonych przez gminę konkursów przekazano organizacjom pozarządowym 301.000 zł. W trybie pozakonkursowym zlecono realizację zadań na łączna kwotę 28.759,58 zł.

Wysokość dotacji dla poszczególnych organizacji:

Ludowy Klub Sportowy Różyca – 40.000 zł

Ludowy Klub Sportowy Koluszki – 38.000 zł + 12.800 zł w trybie pozakonkursowym

Koluszkowski Klub Sportowy – 61.000 zł

Ludowy Klub Sportowy Gałkówek – 50.500 zł + 5.600 w trybie pozakonkursowym

Koluszkowski Klub Karate Kyokushinkai – 14.000 zł

OSP w Gałkowie Dużym – 5.000 zł

OSP w Koluszkach – 20.000 zł

Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „Ostoja” – 55.500 zł

Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny „Jedynka” – 7.000 zł

Taneczny Klub Sportowy „TKS STEP DANCE”  – 6.000 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu i Zdrowia Wilczki” – 4.000 zł

Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA” – 6.000 zł w trybie pozakonkursowym

Stowarzyszenie Historia Koluszek – 4.359,58 zł w trybie pozakonkursowym

 

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności