Tag: region

Nasze sołectwa. Dawna siedziba gminy

W Długiem znajduje się jedna z czterech szkół podstawowych, które zlokalizowane są na terenach wiejskich gminy Koluszki We wschodniej części powiatu łódzkiego-wschodniego i północno-wschodniej części