Nasze sołectwa. Dawna siedziba gminy

dlugie-szkolaW Długiem znajduje się jedna z czterech szkół podstawowych, które zlokalizowane są na terenach wiejskich gminy Koluszki

We wschodniej części powiatu łódzkiego-wschodniego i północno-wschodniej części gminy Koluszki położone jest sołectwo Długie – Turobowice. Miejscowości zlokalizowane są na typowo rolniczych terenach. W Długiem mieszka dwieście osób, a w Turobowicach czterdzieści. 

W latach 1868–1953 wieś Długie była siedzibą gminy o tej samej nazwie. Po reformie administracyjnej w 1973 r. całą wioskę włączono do Koluszek. W Długiem znajduje się Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego. Do placówki uczęszcza ok. 100 uczniów. Szkoła posiada nowoczesną ekopracownię i plac zabaw. Drugim charakterystycznym obiektem na terenie sołectwa jest Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem. Na początku roku radni Rady Miejskiej w Koluszkach przyjęli Plan Odnowy Miejscowości Długie. Dla Turobowic taki dokument nie powstał. W analizie SWOT wśród mocnych stron miejscowości wskazano m.in. atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkaniową, czyste powietrze, bliskość do ważnych szklaków komunikacyjnych i dużo oddolnych inicjatyw społecznych, a wśród słabych stron m.in. złą infrastrukturę drogową, brak sieci kanalizacyjnej i gazowej, niewystarczające oświetlenie uliczne, a także brak dużych obiektów handlowych, aptek i punktów gastronomicznych.

11.475,60 zł – tyle wynosi tegoroczny fundusz sołecki Długiego i Turobowic

ramach tegorocznego funduszu sołeckiego mieszkańcy Długiego i Turobowic mają do dyspozycji 11.475,60 zł. W trakcie zebrania zdecydowali, by 1.500 zł przeznaczyć na zakup tablic kierunkowo- informacyjnych (w celu oznakowania sołectwa), 2 tys. zł na akademię integracyjno-kulturalną z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka oraz 4 tys. zł na zakup składanych stołów i dwóch ławek. Natomiast 3.975,60 zł przekazano na zakup i montaż dziesięciu lamp oświetlenia ulicznego.

(dawo)

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności