Tag: sołecki

Cieszą się czystym powietrzem

W uchwalonym przez Radę Miejską planie odnowy miejscowości Będzelin wśród mocnych stron wskazano m.in. czyste powietrze, a wśród słabych stron stan dróg gminnych. Najstarsi mieszkańcy