Cieszą się czystym powietrzem

odrodek-borowa
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Będzelinie chętnie korzystają z ogródka dydaktycznego (fot. facebook.com/solectwobedzelin)

W uchwalonym przez Radę Miejską planie odnowy miejscowości Będzelin wśród mocnych stron wskazano m.in. czyste powietrze, a wśród słabych stron stan dróg gminnych.

Najstarsi mieszkańcy Będzelina wspominają, że nazwa ich miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od uprawianego na terenach wsi lnu. Spodziewając się dobrych plonów, mówili właśnie  „Będzie lin” i z takiego połączenia słów powstała dzisiejsza nazwa miejscowości.

Będzelin położony jest w południowej części gminy Koluszki. Zajmuje obszar 1 995,37 ha i sąsiaduje z miejscowościami: Koluszki, Kaletnik, Nowe Chrusty, Pogorzałe Ługi i Mikołajów. W Będzelinie mieszka 400 osób.

Na terenie sołectwa ma swoje źródła rzeka Łaznowianka, która jest prawym dopływem Wolbórki. Wieś otoczona jest lasami wchodzącymi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko – Rogowskie”. Przy wyjeździe z Będzelina w kierunku Koluszek znajduje się Leśny Park Dendrologiczny o powierzchni 0,5 ha. Prezentowane są w nim płaty roślinności. W 2004 roku, w 80. rocznicę powstania Lasów Państwowych, leśnicy Nadleśnictwa Brzeziny ufundowali lokalnej społeczności kapliczkę, przedstawiającą rzeźbę św.  Franciszka.

Przy skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Strażackiej znajduje się Szkoła Podstawowa w Będzelinie. Uczęszcza do niej niewiele ponad 50 uczniów, którzy mają do dyspozycji m.in. plac zabaw i ogródek dydaktyczny. W Będzelinie działa też Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich, do którego należy kilkadziesiąt kobiet. Na terenie Będzelina ma również swoją siedzibę Fundacja Akademia Rozwoju Pasji i Talentów, która stara się nawiązywać do starożytnych tradycji związanych z ideami igrzysk olimpijskich. Dlatego podopieczni ARPiT rozwijają swoje talenty i pasje w wielu dziedzinach, pod okiem profesjonalnej kadry szkoleniowej. Ostatnio powstała nawet dziewczęca drużyna ARPiT.

W planie odnowy miejscowości Będzelina na lata 2016-2023, w analizie SWOT, wśród mocnych stron wskazano: czyste powietrze, korzystne położenie, atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkaniową i patriotyzm lokalny, a wśród słabych stron: starzejące się społeczeństwo, migrację młodzieży do miasta, brak kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej, złą nawierzchnię dróg gminnych, brak chodników przy ulicach, brak punktów handlowych, słabą jakość gleb i wiele miejsc do uporządkowania.

W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego mieszkańcy mają do dyspozycji 15.746,20 zł. W trakcie zebrania zdecydowano, by 10.000 zł przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg, 1.600 na doposażenie i zakup mundurów dla strażaków z OSP, 1.600 zł na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany podczas imprez integracyjnych, a 2.546,20 zł pochłoną wydatki związane z dofinansowaniem spotkań mieszkańców sołectwa i korzystaniem z sali gimnastycznej w miejscowej Szkole Podstawowej.

 

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności