Tag: fundusz sołecki

Zebranie w Słotwinach

26 kwietnia o godz. 18:00, terenie działki sołeckiej w Słotwinach,  odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa. W trakcie spotkania zostaną podjęte decyzje w sprawie zmiany zadania