Tag: gmina koluszki

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

Mieszkańcy Koluszek mogą składać deklaracje udziału w programie ograniczenia niskiej emisji, w ramach którego będzie można ubiegać się o dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowanych wymiany

Nasze sołectwa. Przanowice – wieś nad Mrogą

W zachodniej części gminy Koluszki zlokalizowane jest sołectwo Przanowice, przez które przepływa malowniczy odcinek rzeki Mrogi, co wpływa na urozmaicony krajobraz miejscowości. Mimo ubogiej infrastruktury