Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła

fot. ij
fot. ij
Mieszkańcy Koluszek mogą składać deklaracje udziału w programie ograniczenia niskiej emisji, w ramach którego będzie można ubiegać się o dofinansowanie do 40% kosztów kwalifikowanych wymiany źródła ciepła. Dotacja będzie przyznawana przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Deklaracje można składać do 20 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od środków, jakie magistrat otrzyma z WFOŚiGW w Łodzi. Złożenie deklaracji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Program przeznaczony jest tylko dla mieszkańców miasta.

Szczegółowe informacje o projekcie: tel. 44 725 67 49. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Koluszkach pokój nr 219.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności