Nasze sołectwa. Przanowice – wieś nad Mrogą

Mieszkańcy Przanowic podczas gminnych dożynek (fot. Facebook: Sołectwo Przanowice W Centrum)
Mieszkańcy Przanowic podczas gminnych dożynek (fot. Facebook: Sołectwo Przanowice W Centrum)

W zachodniej części gminy Koluszki zlokalizowane jest sołectwo Przanowice, przez które przepływa malowniczy odcinek rzeki Mrogi, co wpływa na urozmaicony krajobraz miejscowości. Mimo ubogiej infrastruktury turystycznej latem możemy spotkać tam wielu rowerzystów, którzy chętnie odwiedzają urokliwe tereny wsi.

Sołectwo zamieszkuje około 300 mieszkańców. To typowo rolnicza wieś. Charakteryzuje się jednymi z najlepszych gleb w całej gminie, co wpływa na dużą liczbę gospodarstw rolnych.

Na terenie sołectwa wybudowano świetlicę wiejską, która została otwarta w 2011 roku. Obiekt powstał na terenie dawnej Ochotniczej Straży Pożarnej. W budowę świetlicy zaangażowało się wielu mieszkańców wsi, którzy najpierw uporządkowali wydzierżawioną od gminy działkę, a później zabiegali o środki zewnętrze. Udało się pozyskać ponad 300 tys. zł z funduszy unijnych i 200 tys. zł z budżetu gminy.

– Obecnie w świetlicy odbywa się wiele spotkań integracyjnych i rekreacyjnych – mówi Wioletta Filipiak, sołtys Przanowic. – Przede wszystkim korzystają z niej najmłodsi mieszkańcy. Organizujemy festyny z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki oraz imprezy andrzejkowe i sylwestrowe. Obok świetlicy mamy jeszcze plac zabaw, a na drugiej działce sołeckiej boisko.

Mieszkańcy Przanowic zdecydowali już, na co przeznaczą 13.257 zł w ramach przyszłorocznego budżetu sołeckiego. 9.257 zł pochłoną wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem świetlicy wiejskiej, do której mieszkańcy chcą zakupić m.in. zmywarkę. Natomiast 2.500 zł zostanie przeznaczone na zakup artykułów spożywczych i nagród rozdawanych podczas imprez integracyjnych. Za pozostałe środki zostaną zakupione meble ogrodowe, materiały dydaktyczne dla dzieci oraz paliwo i części zamienne do kosiarki.

Udostępnij

Obserwuj na Facebooku!

Aktualności